Одлука
11/03/2020
Образац реализације уговора – Конзерве
27/03/2020

Mole se studenti koji su još uvijek u Domu da napuste isti u što kraćem vremenskom roku, a najkasnije sutra tokom dana, a u skladu sa preporukama nadležnog Ministarstva. Svoje lične stvari možete ostaviti u tavanskom prostoru. Studenti koji su ranije otišli, ne moraju pomjerati ili uzimati svoje stvari. Hvala na razumijevanju!

Одлука-covid-19