06/06/2023

Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу – свјеже месо

Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу – свјеже месо
30/05/2023

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пекарски производи

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пекарски производи
29/05/2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – svježe meso

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – svježe meso
18/05/2023

Одлука о избору наповољнијег понуђача – интернет

Одлука о избору наповољнијег понуђача – интернет