04/07/2022

Образац реализације оквирног споразума у отвореном поступку набавке свјежег меса

Образац реализације оквирног споразума у отвореном поступку набавке свјежег меса
09/06/2022

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке свјежег меса

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке свјежег меса
09/06/2022

Образац реализације уговора – пекарски производи

Образац реализације уговора – пекарски производи
06/06/2022

Одлука о поништењу поступка јавне набавке сухомеснатих производа

Одлука о поништењу поступка јавне набавке сухомеснатих производа