O nama

JU STUDENTSKI DOM FOČA


JU Studentski dom Foča osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske br. 04/1-012-2-1884/16 od 25.08.2016. godine. Sjedište Doma je u Foči, Svetosavska bb, i nalazi se na samoj obali rijeke Drine, a u neposrednoj blizini centra grada. Osnovna djelatnost Ustanove je smještaj i ishrana studenata. U Studentskom domu Foča smješteni su studenti Medicinskog fakulteta u Foči i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Smještajni kapacitet Doma je 346 kreveta u dvokrevetnim sobama. U sklopu Doma se nalaze studentski restoran kapaciteta 108 mjesta i čitaonica sa bibliotekom kapaciteta 85 mjesta. Interese studenata u Domu zastupa Omladinski studentski parlament  i izabrani su njegovi organi predviđeni Statutom JU Studentski dom Foča i Pravilnikom o radu Omladinskog studentskog parlamenta.