ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka suhomesnatih proizvoda” za potrebe JU Studentski dom Foča
30/01/2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ”Nabavka pilećeg mesa” za potrebe JU Studentski dom Foča
21/02/2017

« of 2 »