Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ”Nabavka pilećeg mesa” za potrebe JU Studentski dom Foča
21/02/2017
Obrazac realizacije okvirnog sporazuma-ugovora-otvoreni postupak- Vizion d.o.o.
06/03/2017
Nabavka poljoprivrednih proizvoda P1
« of 2 »